Counterfactuals in historische verklaringen

Abstract
Het debat rondom counterfactuals in de wetenschapsfilosofie is breed; het raakt aan causaliteit, modale logica en epistemologie. In deze scriptie analyseer ik het gebruik van counterfactuals in de historiografie en bespreek ik hoe we dit een epistemologisch fundament kunnen geven binnen de historiografische methodologie. Ik nuanceer daarmee het verharde debat en differentieer verschillende typen counterfactuals die, zo zal ik betogen, om een pluralistische epistemologie en flexibele, kwalitatieve beoordelingscriteria vragen.