Historia egzystencjalna: krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangazowanej // [Existential History. Critical Approach to Narrativism and Emancipatory Humanities]