Annales: prihodnost in preteklost : spremna beseda

Abstract
Spremna beseda predstavlja kratek pregled annalovske "šole" od 1929 do izteka osemdesetih, obenem pa skuša kritično ovrednotiti Burkovo trditev, da je annalovskega gibanja konec. Besides the short review of annales "school" from 1929 to the end of eighties the author critically argues Burke's thesis on the end of annales movement.