Geschiedschrijving, politiek en moraal // [History, politics and ethics]