Kulturni Pesimizam U Tradiciji Filozofije Povijesti