Єдність І Когерентність Історичного Процесу Як Складові Історицистської Парадигми // [unity and Coherency of History as the Essential Elements of the Historicist Paradigm]

Abstract
The idealistic vision of history is inherent not only to the medieval scholasticism or German classical philosophy. In attempt to present objective history ("history as it is") the father-founder of academic history L. von Ranke continued to employ the concept of divine providence. Similarly, J. G. Droysen believed that the higher spiritual power is a crucial element of the historical reality. Unity and coherency of history remained the important elements of historicistparadigm till the early 20th century. The crisis of historicism came rather as a result its inability to respond to the challenges of the historical situation of Germany in the 1920th rather because of its inner theoretical incongruities.

Ідеалістичне бачення історії притаманне не тільки середньовічній схоластиці чи німецькій класичній філософії. Прагнучи запропонувати об'єктивний образ історії, засновник німецької історичної школи Л. фон Ранке продовжував вірити у божественне провидіння, а його послідовник Г. Дрой-зен був переконаний, що невід'ємним елементом історичної реальності є вище духовне начало. Віра в органічну єдність і когерентність історичного процесу збереглася в працях історицистів аж до початку ХХ століття. Криза історицизму на початку ХХ ст. - не стільки наслідок його внутрішніх теоретичних проблем, скільки результат невідповідності його ідейних постулатів до конкретної історичної ситуації Німеччини у 1920-х рр.
(The idealistic vision of history is inherent not only to the medieval scholasticism or German classical philosophy. In attempt to present objective history ("history as it is") the father-founder of academic history L. von Ranke continued to employ the concept of divine providence. Similarly, J. G. Droysen believed that the higher spiritual power is a crucial element of the historical reality. Unity and coherency of history remained the important elements of historicistparadigm till the early 20th century. The crisis of historicism came rather as a result its inability to respond to the challenges of the historical situation of Germany in the 1920th rather because of its inner theoretical incongruities.)