Geschiedwetenschap, politiek en ethiek // [Historiography, politics and ethics]