Geschiedenis en ervaring. Inleiding bij het themanummer // [History and experience. Introduction to the theme issue]

Abstract
‘Wanneer ik nu doe, wat ik behoor te doen, waar mag ik dan op hopen?’ Met deze vraag vestigt Immanuel Kant de aandacht op verwachtingen die verbonden zijn met wat nog niet het geval is, maar wel het geval zou moeten zijn. Zodoende opent hij het venster op de geschiedenis, en in het bijzonder de toekomst. Wat in moreel opzicht geboden is, valt samen met een wenselijk geachte toekomst. Of wat zou moeten gebeuren ook daadwerkelijk gebeurt, hangt af van wat in de werkelijkheid mogelijk is. Kennis over wat kan, is daarom wenselijk.