Zgodnje raziskovanje vakuuma v Srednji Evropi in med Slovenci: Cauchyjeve goriške teorije vakuuma ob 60-letnici Balzersa, 155-letnici Leybolda in Heraeusa

Abstract
Obravnavamo razvoj prvih vakuumskih podjetij Leybold in Heraeus v nemškem delu srednje Evrope. Njun razcvet je sledil najpomembnejšim dosežkom v raziskovanju teorije vakuuma, etra in optike barv tankih kovinskih plasti na obrobju srednjeevropskih slovenskih dežel. Prvič v zgodovinopisju opisujemo goriško obdobje (1836-1838) slovitega fizika in matematika Cauchyja. Posebno pozornost posvečamo Cauchyjevim raziskovanjem vakuuma ob iskanju primerne teorije etra, ki bi pravilno napovedala rezultate optičnih poskusov. Dokazujemo, da je bil prav Cauchy največji fizik in matematik, kar jih je službovalo med Slovenci. Teorije Cauchyja in uspehe zgodnjih proizvajalcev vakuumske tehnike povezujemo s poznejšim napredkom sodobnih srednjeevropskih vakuumskih tehnologij od Balzersa do sodobnih slovenskih dosežkov. The early development of vacuum enterprises Leybold and Heraeus in German part of the Middle Europe is discussed. Their success followed the most important achievements in the research of the vacuum theory of the border of Slovene. Middle European lands that Cauchy accomplished in Gorica in the years 1836-1838. By using French and Italian archive sources we describe Cauchy's life and work in Gorica for the first time in historiography. We discuss the main Cauchy's scientific collaborators in Prague, Vienna, Graz, Ljubljana and Gorica. Cauchy's work considerably influenced the later deveopment of Middle European vacuum research from Balzers to modern Slovene inventions.