Wijsbegeerte, geschiedenis, vrijheid. Gesprek met Sir Asaiah Berlin

Abstract
Decennia lang heeft I. Berlin, actief en kritisch tegelijk, de ontwikkeling meegemaakt van de typisch Angelsaksische wijsbegeerte, en haar te schaarse of gebrekkige contacten met de filosofische strekkingen van het continent. Dat bracht hem ertoe zich tenslotte vooral te interesseren voor de (cultuur)geschiedenis, en met name voor de Russische sociale en politieke denkers van de vorige eeuw.