Nawoord: de Vrije Gedachte als zin van de geschiedenis