Kennissociologie, ideeëngeschiedenis en geschiedenis van de filosofie