Geschiedbeoefening en geschiedfilosofie. Enkele kanttekeningen // [The practice of history and the philosophy of history: Some remarks]