Realismo Crítico e Historiografía // [Critical realism and historiography]