Idealizacyjny status praw naukowych a ich zastosowanie w praktyce badawczej historyków