Ymmärtäminen ja selittäminen ihmistieteissä // [Understanding and explanation in human sciences]