Het zoet en het zuur: geschiedenis in Nederland

Abstract
Geschiedenis van de geschiedbeoefening in Nederland vanaf 1780 tot heden. Herdenkingen van grote gebeurtenissen uit de geschiedenis mislukken. Het publiek komt er niet meer op af. Vaak wordt beweerd dat het bergafwaarts gaat met ons historisch besef. De auteurs, allen vakhistorici en verbonden aan de Utrechtse universiteit, menen dat deze bewering onhoudbaar is en dat alleen de diversiteit waarmee Nederlanders met hun verleden omgaan is toegenomen. Deze varieert van een beschouwelijke, sterk relativerende, intellectualistische geschiedschrijving tot het naspelen van historische gebeurtenissen en het bezoeken van historische pretparken. Terecht besteden de schrijvers aandacht aan de bijzondere manier waarop veel Nederlanders met de Tweede Wereldoorlog omgaan.