De figuranten van de geschiedenis: Hoe het verleden van andere culturen wordt verbeeld en in herinnering gebracht // [The extras of history: How the past of other cultures is imagined and remembered]

Abstract
Table of contents

DANKWOORD
9
DEEL
12
HET VERLEDEN VAN ANDERE CULTUREN...
27
DE HOOFDSTROOM
50
DE HOOFDSTROOM GEWOGEN
69
VAN ZWERVERS BARBAREN EN HEIDENE...
78
PORTRET VAN DE KOLONISATIE l 500...
94
EEN WERELD VAN HONGER EN ARMOEDE...
113
CULTURELE ARROGANTIE EN BESCHEID...
124
VASTSTELLINGEN EN VERKLARINGEN
140
DE VOORSTELLING VAN ANDERE CULTU...
153
GEVOELENS VAN TROTS EN VERTROUWEN
164
INDRUKKEN OVER DE OORZAKEN VAN
174
VASTSTELLINGEN EN VERKLARINGEN
185
HERINNERINGEN AAN DE GESCHIEDENI...
196
METHODE VAN ONDERZOEK
212
VERANTWOORDING
227
BIBLIOGRAFIE
240