Tussen literatuur en wetenschap negentiende-eeuwse historiografie in Nederland