Anachronisme en historisch besef: monumenten uit de ontwikkeling van het europees historisch bewustzijn // [Anachronism and historical consciousness: monuments from the development of the European historical consciousness]