In de schaduwen van morgen: een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd // [In the shadows of tomorrow: a diagnosis of the spiritual suffering of our time]