de habitus Van de hedendaagse historicus en de eigentijdse geschiedenis Van erfgoed, geheugen en historische commissies: wereldvreemd in eigen land?

Abstract
Het eerste Historisch Debat ligt in het verlengde van het doel van het VIGES om de geschiedenis als discipline in de samenleving te profileren, in dit geval via een reflecterend debat met als thema "De maatschappelijke rol van de historicus", voor een publiek van zowel historici als leraars geschiedenis. Het uitgangspunt is het recent verschenen boek van E. Witte "Voor vrede, democratie, wereldburgerschap en Europa: Belgische historici en de naoorlogse politiek-ideologische projecten 1944-1956", Kapellen, 2009.