Systeemtheorie, systeemdifferentiatie en opvoedingsgeschiedenis