Op eieren lopen. Canonvorming met een slecht geweten. De Arena. Debat over de zin of onzin van een nationale canon