Opdrachten horen tussengangen te zijn, geen hoofdgerechten. De Arena. Geschiedschrijving in opdracht