Een dansfeest of een partij schaak? Tolstoj en de invloed van geschiedschrijving op het leven