Uitspraken, teksten, afbeeldingen. Pleidooi voor een picturale benadering van de geschiedbeoefening