Prispevek k poznavanju stikov med slovenskimi in italijanskimi zgodovinarji (zgodovinopisjem) // [Contribution to the knowledge of contacts between Slovenian and Italian historians (historiography)]