Victor Hugo en het numineuze van de geschiedenis // [Victor Hugo and the numinal of history]