Was opa een nazi? Speuren naar het oorlogsverleden van je familie.

Abstract
Zo'n half miljoen Belgen hebben een familielid dat 'fout' was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk zijn er ruim 400.000 dossiers van verdachten. Zo'n 100.000 burgers krijgen ook effectief een straf: van terechtstelling over vrijheidsberoving tot verlies van rechten. Kleinkinderen en andere familieleden gaan vandaag meer en meer op zoek naar de juiste toedracht van de feiten om dat verleden een plaats te geven. In dit boek reiken oorlogshistorici en archivarissen de sleutels aan om zelf op zoek te gaan naar het vaak onuitgesproken oorlogsverleden.