Geschiedenis en beschaving: kritische opstellen over verleden, heden en toekomst // [History and civilization: Critical essays on past, present and future]