Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości // [History-Today. Theoretical Problems of Knowledge of the Past]