Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów // [Theoretical Problems of Historical Knowledge]