Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości // [History-Today. Theoretical Problems of Knowledge of the Past]

Publication TypeBook
Year of Publication2014
AuthorsEwa Domanska, Rafał Stobiecki, and Tomasz Wiślicz
PublisherUniversitas
CityKraków
ISBN NumberISBN: 97883-242-2612-2
Publication Links