Recepcja sporów pomiędzy pozytywizmem a narratywizmem w polskiej historii filozofii. Wprowadzenie

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsKrzysztof Brzechczyn
JournalRuch Filozoficzny
Volume70
Issue3
Publication Links