Idealizacyjny status praw naukowych a ich zastosowanie w praktyce badawczej historyków

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsKrzysztof Brzechczyn
JournalRuch Filozoficzny
Volume70
Issue3
Publication Links