De ekster en de kooi. Over het (bedrieglijke) succes van de theoretische geschiedenis in Nederland // [The magpie and the cage: On the (deceptive) success of the theory of history in the Netherlands]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsJo Tollebeek
JournalBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
Volume110
Issue1
Pagination52-72
Keywords
Publication Links