Het postulaat van Plumb. Over het succes van de verhalende geschiedschrijving // [The postulate of Plumb: On the success of narrative historiography]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsJo Tollebeek
JournalDietse Warande en Belfort
Volume135
Pagination316-321
Keywords
Publication Links