Debat met Dr RF Ankersmit over de stelling "De huidige geschiedfilosofie onderschat de rol van de taal bij de vormgeving van ons inzicht in het verleden // [Debate with Dr RF Ankersmit on the thesis "The current philosophy of history underestimat...

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsAntoon Van Den Braembussche
JournalGroniek
Issue89/90
Pagination10-30
Keywords
Publication Links