Begrijpen en verklaren in de geschiedwetenschap: De discussie over het objectiviteitsvraagstuk // [Understanding and explanation in the science of history: The discussion on the objectivity question]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsHermann von der Dunk
JournalBelgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis
Volume62
Pagination746-758
Keywords
Publication Links