De zin der geschiedenis: Tweede boek: Geschiedkundige theorieën // [The sense of history: Second book: Historical theories]

Publication TypeBook
Year of Publication1935
AuthorsGerardus Van der Leeuw
VolumeII
Number of Pages354
PublisherBrill Archive
CityLeiden
Keywords
Publication Links