Historische verklaring en komparatieve methode: Bouwstenen voor een theorie van de maatschappijgeschiedenis // [Historical explanation and comparative method: Buildingstones for a theory of the history of society]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsAntoon Van Den Braembussche
JournalGroniek
Issue89/90
Pagination47-75
Keywords
Publication Links