Op de klippen of door de vaargeul ?: de omgang van de historicus met (genocidaal) slachtofferschap // [On the rocks or through the channel? How the historian deals with (genocidal) victimhood]

Publication TypeBook
Year of Publication2006
AuthorsBob De Graaff
Number of Pages109
PublisherHumanistics University Press
ISBN Number9789066657595
Short TitleOp de klippen of door de vaargeul ?
Keywords
Publication Links