Geschiedfilosofie in Nederland na 1945. Een overzicht // [Philosophy of history in the Netherlands after 1945. An overview]

Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1988
AuthorsFrank R. Ankersmit, and L. J. Dorsman
Book TitleOver nut en nadeel van geschiedtheorie voor de historicus // [On the advantage and disadvantage of theory of history for the historian]
Pagination99-115
PublisherStichting Leidschrift
CityLeiden
Keywords
Publication Links