Het kind en het badwater? Het kritisch-realisme als post-positivistische filosofie voor historici // [The baby and the bath water? Critical realism as a post-positivist philosophy for historians]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsJan Dumolyn
JournalBelgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis
Volume34
Issue1
Pagination133-155
ISSN00350869
Short TitleHET KIND EN HET BADWATER"?
Keywords
Publication Links