'n Kritiese beskouing van die idee van vooruitgang in die geskiedenis // [A critical analysis of the idea of progress in history]

Publication TypeThesis
Year of Publication1968
AuthorsHendrik Johannes Le Riche
Keywords
Publication Links