Tussen historisme en relativisme: een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch // [Between historicism and relativism: a study about the dynamics of historicism and philosophic development o...