Sociologie en geschiedenis // [Sociology and history]

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1970
AuthorsF. Lehouck
JournalBelgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis
Volume2
Pagination101-122
Keywords
Publication Links