Kritische geschiedwetenschap: een andere geschiedenis? // [Critical science of history: another history?]

Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1980
AuthorsGer Harmsen, and Chris Lorenz
Book TitleGeschiedenis en bevrijding: De bestudering van het verleden in de emancipatiestrijd van nu // [History and Liberation: The study of the past in the contemporary stuggle for emancipation]
PublisherSjaloom
ISBN Number9789062490578
Keywords
Publication Links