De zin van verklaren en het verklaren van "zin" // [The sense of explaining and the explaining of 'sense']

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsChris Lorenz
JournalKennis en Methode
Volume14
Pagination285-293
Keywords
Publication Links